Kopi og skanning

Vi tilbyr kopiering, skanning og utskrift ved bruk av våre publikumsmaskiner. Det er dessverre ikke mulig å skrive ut fra minnepenn eller egen PC/mobil. 

Utskrift og kopiering: De 10 første sidene er gratis, etter dette er prisen; 1 kr pr side for sort/hvitt og 2 kr pr side for farger. Dobbeltsidige utskrifter teller som to sider.  

Skanning: gratis

Ta kontakt med personalet for hjelp til kopiering/skanning.

Pris per side

Sort/hvitt:

A4: 1 kr

A3: 2 kr

Farger:

A4: 2 kr

A3: 4 kr

Translate »